Çalışanların iş sağlığının korunması;

Çalışanların tehlikeli hareketler yapmaması için gerekli İş Sağlığı & Güvenliği kültürünün oluşturulması, işyerindeki tehlikeli durumların ortadan kaldırılması için yapılacak olan çalışmalardır.

İş sağlığı çalışanın sadece iş yaparken uğrayacağı kazalar sebebi ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını değil gerek meslek hastalıklarını gerekse iş sebebiyle uğrayacağı ruhsal hastalıkları da kapsamaktadır. Burası çok önemli bir detaydır. Bu standartlar her iş koluna göre ayrı önem arz etmektedir. Her işyerinde alınacak iş güvenliği önlemi aynı değildir. Tarafların birlikte çalışması ile tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması, kaldırılamayacak tehlikeli durumların olması halinde ise alınacak önlemler ile çalışana zarar vermemesi için yapılacakların belirlenmesi sağlanır.

İş güvenliğinin amacı ve hedefi nedir?

İş güvenliğinin temel amacı işyerinde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak bunun sonucu olarak da işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasının tamamlanmasıdır.

Bu kültürün oluşturulması sonrasında işyerinde iş kazalarının sıfıra inmesi, ölümlü iş kazalarının tarihe karışması ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanması en büyük hedefimizdir.

Risklerden Korunma İlkeleri

  1. a) Risklerden kaçınmak.
  2. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
  3. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) Olası durumlarda ekip çalışması ile hızlı ve güvenli bir şekilde sonuca varmak.

  1. d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
  2. e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
  3. f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel önleme politikasına riayet etmek.
  4. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

ğ) Güvenlik için tüm ilke ve talimatlara uymak.

Mağazalarımıza Özel Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ağır ürünlerin tek başına kaldırılmaması

Risk oluşturan cisimlerin üzerine çıkılarak reyon yapılmaması

Priz v.s. elektronik aletlerin kullanımında dikkat edilmesi

Kaygan zeminlerde dikkatli yürünmesi

Tasarruf tedbirleri;

-Hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur.

Sizleri "Puyo Collection Tasarruf Tedbirleri" hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Elektrik - Su - Kırtasiye

İhtiyaç dışı aydınlatma ürünlerinin ışıklarını kapatmak
Kullanılmayan elektronik malzemelerin fişlerini çekmek
Temizlik için kullanılan suyu ölçülü kullanmak
Gereksiz yere su israfından kaçınmak
İsrafın önüne geçmek için lavaboları düzenli olarak kontrol etmek
İhtiyacın dışında kağıt kullanımını engellemek
Toptan gelen ürünlerin lastik, etiket ve askılarını muhafaza etmek
Reklamlı firma poşetlerini çöp poşeti olarak kullanmamak


Temizlik Malzemeleri - Elektronik Cihazlar

Temizlik kimyasallarını (asgari düzeyde) yeterli oranda kullanmak (deterjan v.s.)
Temizlik malzemelerini uzun ömürlü olmaları için dikkatli muhafaza etmek (kova,fırça v.s.)
Elektronik cihazları uzun ömürlü olmaları için dikkatli muhafaza etmek (pc v.s.)
Kasada kullanılan cihazların kağıt rulolarını temiz ve dikkatli muhafaza etmek (pos v.s.)
Klimaları belirtilen saatlerde, ihtiyaç halinde kullanmak

-Lütfen tasarruf tedbirlerini dikkate alarak harekete geçelim ve farkındalık yaratalım.

Image