İş güvenliğinin temel amacı işyerinde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak bunun sonucu olarak da işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasının tamamlanmasıdır.

Bu kültürün oluşturulması sonrasında işyerinde iş kazalarının sıfıra inmesi, ölümlü iş kazalarının tarihe karışması ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanması en büyük hedefimizdir.

Risklerden Korunma İlkeleri

  1. a) Risklerden kaçınmak.
  2. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
  3. c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) Olası durumlarda ekip çalışması ile hızlı ve güvenli bir şekilde sonuca varmak.

  1. d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
  2. e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
  3. f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel önleme politikasına riayet etmek.
  4. g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.
  5. ğ) Güvenlik için tüm ilke ve talimatlara uymak.

Mağazalara Özel Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ağır ürünlerin tek başına kaldırılmaması

Risk oluşturan cisimlerin üzerine çıkılarak reyon yapılmaması

Priz v.s. elektronik aletlerin kullanımında dikkat edilmesi

Kaygan zeminlerde dikkatli yürünmesi