Çalışanların tehlikeli hareketler yapmaması için gerekli İş Sağlığı & Güvenliği kültürünün oluşturulması, işyerindeki tehlikeli durumların ortadan kaldırılması için yapılacak olan çalışmalardır.

İş sağlığı çalışanın sadece iş yaparken uğrayacağı kazalar sebebi ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını değil gerek meslek hastalıklarını gerekse iş sebebiyle uğrayacağı ruhsal hastalıkları da kapsamaktadır. Burası çok önemli bir detaydır. Bu standartlar her iş koluna göre ayrı önem arz etmektedir. Her işyerinde alınacak iş güvenliği önlemi aynı değildir. Tarafların birlikte çalışması ile tüm tehlikelerin ortadan kaldırılması, kaldırılamayacak tehlikeli durumların olması halinde ise alınacak önlemler ile çalışana zarar vermemesi için yapılacakların belirlenmesi sağlanır.